Kroužky pro děti

NOVINKA 

OD LISTOPADU ZAČÍNÁME KROUŽEK 

LOGOPEDICKÁ PREVNCE pro předškoláky anebo i LOGOPEDIE JE ZÁBAVA.

děti jsou pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších  logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem.. více o lektorce, metodách práce zde...

Kroužek začíná ve čtvrtek 4.11. od 16:30 , délka cca 45 - 60 min. Prozatím kroužek vyhlašujeme na 2 měsíce - od 4.11 do 23.12. 8 lekcí.  Od ledna bude pokračování. Cena semestru 8 lekcí 1 520 Kč. Přihlášení na kroužek je nutné. Kapacita max 5 dětí. Přihlaste se prosím na email: laskavanaruc@email.cz nebo telefonicky 728 603 993. Platba na účet spolku: 5324132002/5500.


KROUŽEK Č. 1

LET´S PLAY  Kurz anglického jazyka hrou pro nejmenší    každé úterý od 15:00 do 15:45

Nový jazyk se děti mohou učit již od útlého věku a to přirozenou cestou hry, říkadel, písniček a napodobováním v cizím jazyce.

Magda, lektorka Arteterapie a Letś play
Magda, lektorka Arteterapie a Letś play

Náplň kurzu : v hodině se pomocí her dostáváme k trénování běžné slovní zásoby barev, čísel, názvů zvířat, denních aktivit atd. Hovoří se pouze anglicky. Inspirováno waldorfským pedagogickým přístupem.

KROUŽEK Č. 2

TVOŘENÍ S NEJMENŠÍMI S PRVKY ARTETERAPIE každé úterý od 16:00 do 16:45

Arteterapie je jedním z úspěšných způsobů jak pomáhat dětem k navrácení jejich přirozené harmonie duše i těla. Díky uměleckým činnostem spojených s relaxací, sebereflexí a pobýváním v přírodě vzniká pro dítě bezpečný prostor, kde si může hrát, tvořit a zároveň navázat léčivou komunikaci se svým nitrem. Kurz sleduje přirozený koloběh roku a využívá témat významných událostí jako jsou například vánoční nebo velikonoční svátky, roční období atd. Umožňuje dítěti rozvíjet schopnosti práce ve skupině a komunikace v ní.

Některé techniky v kurzu

Malování akvarelem ***** Dramatizace a čtení pohádek***** Práce s hlínou****Procházky a malování v přírodě

Kurz se snaží napomáhat dětem v těchto oblastech rozvoje

sebepoznávání ****-spolupráce ve skupině dětí- tolerance ***** naslouchání, respekt,*****kultivování uměleckého projevu

Pár slov o lektorce

Magdaléna Víchová,  pracuje 4. rokem jako učitelka a asistentka ve waldorfské škole v Praze a zároveň je  studentkou závěrečného 4. ročníku arteterapie v Českých Budějovicích. Zkušenosti nabyla během své 12tileté praxe s dětmi u nás i v zahraničí. Ve volném čase se věnuji zahradě, výtvarným činnostem a četbě.KROUŽEK Č. 3

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA každou středu od 14:45 - 15:30

Tento kroužek vašim dětem nabídne sportovní přípravu různých sportů. Během lekcí se naučí základy gymnastiky, atletiky, míčových her, zároveň se zde budou hrát sportovní hry na vytrvalost a koordinaci. Je to směs kroužku, na kterém se vaše děti odreagují a budou si moci vyzkoušet různé sporty. Kroužek je vhodný pro děti od 3 do 5 let.

Už teď se těším na vaše děti .

Petra v akci
Petra v akci

Pár slov o lektorce

Petra Šobisová studují vysokou školu. Již od dětství se aktivně věnuje sportu a dětem se věnuje již od základní školy, kde trenérce pomáhala s vedením tréninků. Dětské kroužky vede již 5 let. Práce s dětmi ji baví, protože se jí líbí dětské nadšení z povedené činnosti. A proto je rada, že své schopnosti a radost ze sportu můžu předávat dál.ZAČÁTEK VŠECH KROUŽKU (vyjma logopedie ) JE 15. ZÁŘÍ 2021 A BUDOU SE KONAT DO 20. PROSINCE 2021. (tedy 14 lekcí)

Cena kroužků je pololetní. 2 100 Kč za pololetí u každého kroužku, hradí se na č. účtu provozovatele Laskavá náruč, z.s. 5324132002/5500. Děti registrované v naší dětské skupině hradí  1 120 Kč za pololetí. 

Přihlásit na kroužky se můžete do 20. září na email laskavanaruc@email.cz . Kapacita kroužků je omezena (6 dětí).