Program dne

Dětičky se u nás rozhodně nenudí.

Dopolední hlídání

  • 8:00 - 9:00 příchod dětí
  • 9:00 - 10:00 dopolední program (každé úterý vedená hudební výuka s lektorkou, každý čtvrtek pohybové aktivity) zahrnuto v ceně. 

  • 10:00 - 10:30 hygiena a dopolední svačinka
  • 10:30 - 12:00 příprava na odchod ven, pobyt venku
  • 12:00 - 12:30 hygiena, oběd
  • 12:30 - 13:00 odpolední program, příprava na příchod rodičů

Odpolední hlídání

  • 13:00 - 15:00 čtení knihy, ukládání ke spánku, odpočinek
  • 15:00 hygiena, svačinka
  • 15:30 odchod dětiček domů